QUY ĐỊNH LỚP HỌC

QUY ĐỊNH LỚP HỌC

 • Thời gian học: Thứ 2 – Chủ nhật, 6:00 – 23:00 không kể ngày lễ của Philippines và Việt Nam
 • Lịch học đã đăng ký là lịch cố định, không thay đổi, trừ khi có sự tư vấn của Talk11
 • Học viên có quyền thay đổi giáo viên trong 3 buổi học đầu tiên
 • Nếu giáo viên vắng mặt trong buổi học, học viên sẽ được thông báo trước 2 giờ và bù buổi học. Nếu giáo viên xin nghỉ việc, học viên sẽ được thông báo trước 1 tháng
 • Nếu giáo viên vắng mặt không có lý do hoặc thông báo trước ít hơn 2 giờ, học viên sẽ cộng thêm 1 buổi học vào khóa học
 • Học viên có quyền được bảo lưu lớp học. Học viên cần thông báo cho Talk11 2 giờ trước khi buổi học bắt đầu. Lớp học bù sẽ được sắp xếp tùy theo lịch của học viên và trong thời gian khóa học vẫn còn diễn ra. Thông báo muộn hơn 2 giờ , học viên không được bù buổi học.

        Số buổi được bảo lưu: tối đa 2 buổi/tháng 

 • Vắng mặt không có lý do, học viên sẽ không được học bù
 • Trường hợp Bất khả kháng như động đất, bão lũ, mất điện đột xuất từ phía học viên và giáo viên dẫn đến việc hủy lớp học thì lớp học đó không được tính và sẽ sắp xếp học bù 
 • Lớp học bị ảnh hưởng do lỗi mạng hoặc lỗi tài khoản skype của học viên thì lớp học vẫn tính là diễn ra bình thường
 • Lớp học bị ảnh hưởng do lỗi mạng hoặc lỗi tài khoản skype của giáo viên thì lớp học sẽ bị hủy và học bù
 • Nhận xét của giáo viên: Giáo viên sẽ có đánh giá cho học viên sau mỗi buổi học. Học viên truy cập tại đây để xem chi tiết

51

Rate this post
icon-call
Gọi ngay
icon-messenger
Chat ngay để nhận tư vấn