3 Min

Tiếng Anh giao tiếp thần tốc

Ai nên tham gia khóa học này?

  • Học sinh, sinh viên, người đi làm
  • Những người hoàn toàn chưa từng học tiếng Anh
  • Đã từng học tiếng Anh nhưng vẫn hổng kiến thức căn bản và không giao tiếp được bằng tiếng Anh
  • Đã có kiến thức tiếng Anh nền tảng nhưng chưa tự tin khi giao tiếp

Bạn nhận được gì sau khóa học này?

  • Tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh trong thời gian ngắn
  • Phát âm và ngữ điệu chuẩn, phản xạ tốt khi giao tiếp
  • Củng cố ngữ pháp, nâng cao vốn từ vựng
  • Được tương tác và nói chuyện tiếng Anh với giáo viên người bản địa Philippines

0936488338