4 Min

Tiếng Anh IELTS

Ai nên tham gia khóa học này?

  • Những người mới bắt đầu và đang gặp nhiều khó khăn, dễ chán nản khi học IELTS
  • Những người không biết bắt đầu từ đâu, cần một lộ trình học IELTS chi tiết.
  • Mong muốn đạt band điểm cao trong thời gian ngắn nhất nhưng không biết làm sao?

Bạn nhận được gì sau khóa học này?

  • Phát triển các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để đạt được thành công trong bài thi IELTS
  • Nắm bắt những kỹ năng hữu ích trong việc thực hiện bài thi IELTS để đạt được kết quả tối ưu
  • Bồi dưỡng sự tự tin trước khi bước vào bài thi IELTS
  • Luyện tập các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết

0936488338