1 Min

Tiếng Anh Cambridge

Ai nên tham gia khóa học này?

  • Trẻ em từ 6 tuổi

Bạn nhận được gì sau khóa học này?

  • Tăng khả năng Nghe – Nói – Phát Âm – Đọc – Viết của trẻ
  • Được học tiếng Anh với hình ảnh vui nhộn, sinh động, video tương tác khi học tiếng Anh sẽ phát triển kỹ năng làm test.
  • Hoàn thiện khả năng sử dụng Anh ngữ theo chuẩn quốc tế, mà còn tạo cơ hội hòa nhập với bạn bè thế giới, và mở lối cho một tương lai nghề nghiệp tươi sáng
  • Tăng khả năng ghi nhớ, âm thanh sinh động kích thích sự phát triển trí tuệ và ngôn ngữ của trẻ

 

0936488338